Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Описание

Описание

Катедрата обучава студентите от всички факултети на УАСГ по дисциплините: Философия на културата и религията, Теория на ценностите, Теория на социалните отношения, История на философията, Естетика, Инженерна етика, Общество, култура, ценности, Икономика, Икономика на пазарното стопанство, Обща икономическа теория, Обща теория на пазарното стопанство, Маркетинг, Мениджмънт, Предприемачество, Икономика за мениджъри,Социология.
 

Катедрата обучава студентите от всички факултети на УАСГ по дисциплините: Философия на културата и религията, Теория на ценностите, Теория на социалните отношения, История на философията, Естетика, Инженерна етика, Общество, култура, ценности, Икономика, Икономика на пазарното стопанство, Обща икономическа теория, Обща теория на пазарното стопанство, Маркетинг, Мениджмънт, Предприемачество, Икономика за мениджъри,Социология.