Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Описание

Описание

Катедрата е основана през 1945 г. по силата на наредба-закон под името “Кадастър и комасация”. През 1947 г. катедрата е преименувана в “Кадастър и земеустройство”, а през 1948 г. получава името “Приложна геодезия”. През 1973 г. катедрата се слива с катедра “Геодезия”. Окончателното възстановяване на катедра “Приложна геодезия” се осъществява през 2001 г.

Катедрата обучава студенти по дисциплините:

 • Подробни устройствени планове
 • Вертикално планиране на населени места
 • Инженерна геодезия – за студентите от Геодезически факултет, Строителния факултет, Хидротехническия факултет и Транспортния факултет
 • Маркшайдерство
 • 3D моделиране във вертикалното планиране
 • Инженерно-геодезически работи на акваториите
 • Хидрография
 • Геодезически работи при проектиране на инфраструктурни и комплексни обекти
 • Административно обслужване на строителството
 • Прецизни инженерно-геодезични работи.
 • Въведение в регулациите и вертикалното планиране за студенти от Геодезически факултет, сп. УУЗИ