Начало / За Университета / Служби и отдели към Ректората / Отдел "Учебни дейности" / Описание

Описание

Отдел "Учебни дейности" организира правилното провеждане на учебния процес в съответствие с разпорежданията на Министерството на образованието и науката и решенията на Академичния съвет и Ректора. Извършва подготовката и провеждането на кандидатстудентския прием. Изготвя график на учебния процес и следи за неговото изпълнение.

Телефон: (+359 ) 884 068 133                                                                                                   

 

 

Дейността на отдел "Учебни дейности"  се състои в:

  • Изготвя, съгласува и контролира ежегодния график на учебния процес; съгласува зимното и лятното разписание на лекциите и упражненията; графика за изпитните дати на студентите от задочно обучение и прекъсналите студенти; съгласува и изготвя заповеди за промяна на формата на обучение на студентите от университета, за възстановяване на обучението и др.;
  • Изготвя методични указания свързани с прилагането на нови наредби и нормативни документи, свързани с учебния процес; участва в изготвянето на Правилника за нормативната и наднормативна учебна заетост на преподавателите, разработва съвместно със Зам. ректора по учебни дейности и докторантури Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите, Справочник за кандидат-студентите и други вътрешни документи, касаещи учебния процес;
  • Обобщава и контролира изготвените индивидуални отчети за натовареността на преподавателите в съответствие с приетите правилници;
  • Отговаря за цялостното провеждане на кандидатстудентската кампания, като създава организация и участва в изпълнението на отделните етапи. Изготвя всички необходими документи по провеждането на кампанията (кандидатстудентските документи за кандидатстване; заповеди за състава на отделните работни комисии и указания за тяхната работа и др.) Контролира изпълнението на всички етапи по кампанията.