Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство

Факултет по транспортно строителство

Факултетът по транспортно строителство е обособен като самостоятелен през 1987 г. с обучение по специалността "Транспортно строителство" в два профила - "Пътно строителство" и "Железопътно строителство". През 2002 г. се открива и специализация "Строителство на транспортни съоръжения". Допълнителна информация за факултета може да намерите на  http://www.fte-uacg.bg/

Заявление за прием в инженерните специалности на УАСГ за учебната 2023 - 2024 г., на база успешно издържан ДЗИ.

Заявлението Ви дава възможност за включване в класирането за специалността без приемен изпит (само въз основа на положените ДЗИ), но за това трябва да подадете необходимите документи в определения срок, даден на страница "Прием"

Попълнените заявления за специалност "Транспортно строителство", моля изпращайте на имейла на Деканата на Факултета по транспортно строителство: office@fte-uacg.bg

 

 

 

 Брошура на ФТС

Алманах на ФТС

Новини