Начало / За Университета / Центрове / Университетски център за информационни технологии

Университетски център за информационни технологии

Университетски център за информационни технологии (УЦИТ) извършва следните дейности:

  • консултации и експертни услуги в областта на съвременните компютърни технологии за персонални компютри, операционни системи, системи за управление на бази данни, системи за компютърна графика, локални хетерогенни мрежи, Internet и WEB;
  • участие в създаването и усвояването на софтуер за строителното проектиране; математически и компютърни модели за изследване и анализ на построени обекти; статичен и динамичен анализ на обекти и процеси;
  • специализирани курсове за съвременни програмни системи и компютърни технологии;
  • предпечатна подготовка на техническа литература и други помощни материали;
  • помощ и съдействие на студенти и преподаватели по всички въпроси, свързани с дейността на УЦИТ.