Начало / За Университета / Центрове / Библиотечно-информационен, научен и образователен център

Библиотечно-информационен, научен и образователен център

Библиотеката при УАСГ – София е научна многоотраслова техническа библиотека. Създадена е през 1942 г. По степен на автоматизация е една от най-модерните в България.