Начало / За Университета / Центрове / Университетска библиотека

Университетска библиотека

Библиотеката при УАСГ – София е научна многоотраслова техническа библиотека. Създадена е през 1942 г. По степен на автоматизация е една от най-модерните в България.