Начало / За Университета / Центрове / Център за качеството и акредитация

Център за качеството и акредитация

Центърът за качество и акредитация (ЦКА): осъществява оперативен контрол върху дейностите по подобряване на качеството на учебния процес в УАСГ; оказва методическа помощ на ръководните органи, академичния състав, студентите и докторантите при изпълнение на техните задачи; предлага промяна в нормативните документи на УАСГ, свързани с поддържане и повишаване на качеството на учебния процес.

За реализиране на тези задачи Центърът за качество и акредитация организира и провежда редовни обучения на органите по качеството, академичния състав и административния персонал.

Основна задача на ЦКА е и подготовката на документите за акредитация и следакредитационния контрол на УАСГ за специалностите по регулираните професии и докторските програми.

В състава на центъра е назначен следния персонал:

  • Ръководител;
  • Технически сътрудник.