Начало / За Университета / Центрове / Център за международна дейност и мобилност / Описание

Описание

Центърът за международна дейност и мобилност администрира следните дейности:

участие на Университета в европейски програми - Еразъм, Леонардо да Винчи,  Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS) и др.

членството в международни организации: AESOP (Асоциация на европейските училища по градоустройство), CIB (Международен съвет за проучвания и иновации в строителството и конструкциите), EAAE (Европейска асоциация за архитектурно обучение), EAIE (Европейска асоциация за интернационализация на образованието), ESDEP (Европейска образователна програма за проектиране на стоманени конструкции), IABSE (Международна асоциация за мостове и строителство), IATUL (Асоциация на библиотеките на техническите университети), ICOMOS (Международна организация за опазване на паметниците на културата и забележителните места), IFLA (Международна федерация на библиотечните асоциации и библиотеките), ISSMGE (Международна асоциация по земна механика и геотехника).

двустранното сътрудничество с университети и висши училища в Атина, Бордо, Виена, Гьотеборг, Дрезден, Карлсруе, Лондон, Москва, Нант, Олщин, Рен, Руан, Цюрих, Щутгарт.

следи, проучва, анотира и разпространява сред преподаватели и студенти от УАСГ на съобщения и информация за специализации в чужбина, семинари и конференции в чужбина, съвместни проекти, финансирани от чуждестранни източници и др.

събира, подготвя и превежда на чужд език информация за УАСГ, искана от чуждестранни справочни издания.

командировки в чужбина на преподаватели, служители и студенти.