Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Материали

Материали

Публикации


Книги


"Желана реалност - сбъдната мечта" - 2011г.
Инж. Кирил Енев, доц. д-р инж. М. Лепоев

Развитие на вагонния парк и организация на движение на пътническите влакове в българските железници - 2012г.
Проф. д-р инж. Йордан Тасев, доц. д-р инж. Милчо Лепоев, маг. инж. Петър Тасев


Конспекти

Пътища и железници
проф. С. Тодоров, доц. Яг. Тодорова

Железопътно строителство за СССА
доц. д-р инж. Златка Денчева


Градски релсов път
проф. д-р инж. Тодоров

Проектиране и строителство на жп линии
проф. д-р инж. Стойо Тодоров


Обществен пътнически транспорт
проф. д-р инж. Тодоров

Учебни материали

Видео обучение
линк към видео обучение

Видео обучение 3
коловозно развите ва гара БКурсови задачи и задания

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-016)
Задания по ЖС за ССС 1 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(017-036)
Задания по ЖС за ССС 2 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(037-047)
Задания по ЖС за ССС 3 - 2022
Общ курс по ЖС - Задания ССС №(103-122)
Задания по ЖС за ССС 7 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(123-145)
Задания по ЖС за ССС 8 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022

Геодезия - Задания 2022
Карти със задания


Правила за заверка

Информация за дистанционно обучение за ССС
Информация за провеждане на обучението и материали за изготвяне на проекта по ЖС

Информация за дистанционно обучение за Геодезия
Задания, информация и правила за разработване на курсов проект

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща

Други

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство 2008г.
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, доц. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, ас. инж. Вл. Попов

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство 2013г.
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, проф. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, гл. ас. инж. Вл. Попов


Информация