Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Материали

Материали

Публикации


Книги


"Желана реалност - сбъдната мечта" - 2011г.
Инж. Кирил Енев, доц. д-р инж. М. Лепоев

Развитие на вагонния парк и организация на движение на пътническите влакове в българските железници - 2012г.
Проф. д-р инж. Йордан Тасев, доц. д-р инж. Милчо Лепоев, маг. инж. Петър ТасевКонспекти

Пътища и железници
проф. С. Тодоров, доц. Яг. Тодорова

Железопътно строителство за СССА
доц. д-р инж. Златка Денчева


Градски релсов път
проф. д-р инж. Тодоров

Проектиране и строителство на жп линии
проф. д-р инж. Стойо Тодоров


Обществен пътнически транспорт
проф. д-р инж. Тодоров

Учебни материали

Видео обучение
линк към видео обучение

Видео обучение 3
коловозно развите ва гара Б
Курсови задачи и задания

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-020)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(021-040)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(041-060)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(061-080)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(081-100)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(101-120)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(121-140)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(141-166)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022

Геодезия - Задания 2022
Карти със задания

Геодезия - Задания 2023
Карти със задания

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща

Други

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство 2008г.
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, доц. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, ас. инж. Вл. Попов

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство 2013г.
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, проф. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, гл. ас. инж. Вл. Попов


Информация