Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Висша геодезия / Материали

Материали

Публикации

Basics of GPS
Geofrey Blewitt


GPS/levelling SouthWest BG
E. Peneva, I. Georgiev

Книги

Основи на приложението на GPS
Минчев, Здравчев, Георгиев


Конспекти


Конспект по ГНССМ
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Конспект по Прецизни ГНСС измервания
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски


Учебни материалиЛекции ГНССМ 1-8
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски


Наблюдателен карнет
гл. ас. инж. Юри Цановски
Лекции по Прецизни GNSS измервания
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Лекции по Кинематични приложения на ГНСС
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски


Курсови задачи и задания

У1_Опреденагеоида
доц. Е. Пенева


У2 Опреде на геоида
доц. Е. Пенева

Други

ОТЧЕТ на Декана на ГФ пред ОС на 17.01.2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

ОТЧЕТ на Декана на ГФ пред ОС на 17.01.2013
Отчет/проф. д-р инж. Борислав Маринов

ОТЧЕТ на Декана на ГФ пред ОС на 17.01.2013
Отчет/проф. д-р инж. Борислав Маринов

Контролно 2 по ЕГ
примерни задачи

Информация