Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Материали

Материали

Книги

Комасация
Анни Делиева

Мениджмънт на строителна фирма
Лалова Цветанка, Ана Стоева

Управление на недвижими имоти
Делиева Анни, Ана Стоева

КонспектиКОНСПЕКТ ПО "ПРАВНИ ОСНОВИ"
доц. д-р Бисерка Маринова
КОНСПЕКТ ПО "ВЕЩНО ПРАВО"
доц. д-р Бисерка Маринова


Учебни материали

Курсови задачи и задания


Правила за заверка


Информация