Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Railway Construction / Materials

Materials

Publications


BooksРазвитие на вагонния парк
Проф. д-р инж. Йордан ТасевConspects

Пътища и железници
доц. С. Тодоров, доц. Яг. Тодорова

Железопътно строителство
доц. д-р инж. Здравка Денчева


Градски релсов път
проф. д-р инж. Тодоров

Проектиране и строителство на жп линии
проф. д-р инж. Стойо Тодоров


Обществен пътнически транспорт
проф. д-р инж. Тодоров

Study materials

Видео обучение
линк към видео обучение

Видео обучение 3
коловозно развите ва гара Б
Coursework ans assignments

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-050)
Задания по ЖС за ССС - 2021

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(051-100)
Задания по ЖС за ССС - 2021

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(101-150)
Задания по ЖС за ССС - 2021

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(151-200)
Задания по ЖС за ССС - 2021

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(201-230) AOE
Задания по ЖС за ССС - 2021 - англ.


Общ курс по ЖС - Задания ССС №(103-122)
Задания по ЖС за ССС 7 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(123-145)
Задания по ЖС за ССС 8 - 2022

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022

Геодезия - Задания 2021
Карти със задания

Геодезия - Задания 2023
Карти със задания

Examination rules


Others

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, доц. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, ас. инж. Вл. Попов

Ръководство за разработване на учебен проект по ж.п. строителство 2013г.
Доц. д-р инж. Зл. Денчева, доц. д-р инж. М. Лепоев, гл. ас. инж. С. Пишмиров, ас. инж. Вл. Попов


Information