Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy / Materials

Materials

Publications

Basics of GPS
Geofrey Blewitt


GPS/levelling SouthWest BG
E. Peneva, I. Georgiev

Books

Основи на приложението на GPS
Минчев, Здравчев, Георгиев


Conspects

Кинематични приложения на GPS
гл. ас. Юри Цановски

Конспект по ГНССМ
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Конспект по Прецизни ГНСС измервания
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Конспект по ИОГМ_2023
доц. д-р инж. Ю. Цановски


Study materialsЛекции ГНССМ 1-8
гл. ас. инж. Юри Цановски


Наблюдателен карнет
гл. ас. Юри Цановски
Лекции по Прецизни GNSS измервания
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски

Лекции по Кинематични приложения на ГНСС
гл. ас. д-р инж. Юри Цановски


Мареографни измервания
н.с. д-р Любка Пашова - ЦЛВГ, БАН

Обработка на мареографни измервания – част I
н.с. д-р Любка Пашова - ЦЛВГ, БАН

Обработка на мареографни измервания – част II
н.с. д-р Любка Пашова - ЦЛВГ, БАН

Coursework ans assignments

У1_Опреденагеоида
доц. Е. Пенева


У2 Опреде на геоида
доц. Е. Пенева

Others

ОТЧЕТ на Декана на ГФ пред ОС на 17.01.2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

ОТЧЕТ на Декана на ГФ пред ОС на 17.01.2013
Отчет/проф. д-р инж. Борислав Маринов

ОТЧЕТ на Декана на ГФ на 17.01.2013
проф. Борислав Маринов

Контролно 2 по ЕГ
примерни задачи

Information