Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Applied Geodesy / Materials

Materials

Publications
Публикация_2
доц. д-р инж. Димитър Тонков

Публикации Тонков
доц. д-р инж. Димитър ТонковBooksАналитично определяне на площи
гл.ас. д-р инж. Димитър Тонков

Conspects

Конспект по ИГ 1 - задочно обучение
доц. д-р инж. Антонио АнгеловКонспект_Хидро.doc
гл.ас. д-р инж. Димитър Тонков

Study materialsЛекции по "ИГ" за спец. "ТС"
доц. д-р инж. Антонио АнгеловCoursework ans assignments


Examination rules


Others
Автореферат
гл.ас. д-р инж. Димитър Тонков

Information


График-редовна зимна сесия 20/21
кат."Приложна геодезия"

Есенна поправителна сесия -ИГ,ХИ
Изпитни дати по ИГ и ХИ -09.2020/доц. Т. Костадиновб