Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

доц. д-р инж. Емад Абдулахад
Декан

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Борислав Белев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Васил Кърджиев
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Стоянка М. Иванова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Зам.-ректор по учебни дейности и докторантури

доц. д-р инж. Александър Таушанов
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Румяна Захариева
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Николай Рангелов
Преподавател

проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
Преподавател

проф. д-р инж. Иван Марков
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Чобанов
Преподавател

проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Преподавател

доц. д-р инж. Цветан Георгиев
Преподавател

доц. д-р инж. Владимир Янчев
Преподавател

доц. д-р инж. Добромир Динев
Преподавател

доц. д-р инж. Дилян Благов
Преподавател

доц. д-р инж. Росица Петрова
Преподавател

доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
Преподавател

доц. д-р инж. Вътю Танев
Преподавател

доц. д-р инж. Любомир Здравков
Преподавател

доц. д-р инж. Иван Дойков
Преподавател

доц. д-р инж. Николета Баракова
Преподавател

доц. д-р инж. Нели Банишка
Преподавател

доц. д-р инж. Калин Радлов
Преподавател

доц. д-р инж. Стефан Йотов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Катя Белева
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Константин Велинов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Христиан Нешев
Преподавател

ас. инж. Светослав Делийски
Инженер поддръжка