Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р Ивайло Петров

Архитектурен факултет, Катедра Рисуване и моделиране

доц. д-р Ивайло Петров
Телефон 088 772 94 95
E-mail iv_petrov_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1996

Образование

завършва с отличие Художествена гимназия и Национална художествена академия  София, спец. ''Илюстрация и дизаин на книгата''

Езици

 руски

Професионални умения

 в областта на рисунката, живопистта, графиката (мецотинто) , фотография и графичния дизайн.

Членство

член на съюза на българските художници,  секция   Живопис

Участие в международни проекти

от 1989г. участия в международни биеналета и изложби:  Испания, Италия, САЩ, Германия, Австрия.    

Над 17 самостоятелни  изложби живопис, графика и рисунка

Научни и академични длъжности

главен асистент от 2001г.

образователна и научна степен "доктор"

Публикации

 Издадени два каталога ;  2000г.с подкрeпата на Полски културен институт и 2009г. с подкрепата на изд. ''АРГУС'' 

Награда за рисунка  ''голо тяло'' 1994г.

Печели конкурс за календар на ОББ 1999г.

2013г. авторски календар издаден от Българска фондова борса