Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty Board / Members /

Assoc. Prof. Dr. Eng. Dilyan Blagov

Faculty of Structural Engineering, Department Structural Mechanics

Assoc. Prof. Dr. Eng. Dilyan Blagov
Office Room B436
Phone 9635245/455
E-mail dblagov_fce@uacg.bg
Year Started 2003

Conspects

Конспект по Строителна механика
за спец. Архитектура - 2023 г.

Конспект по Строителна механика
за спец. Управление в строителството - 2023 г.

Конспект по ТЕП
за ІІ поток, ССС


Конспект по Строителна статика ІІ част
за спец. ТС, ІІІ курс (задочно)

Study materials

Примерни схеми за изпитни задачи
по Строителна механика за Архитектура и УС

Решения на примерните задачи
по Строителна механикаCoursework ans assignments