Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

гл.ас. д-р инж. Катя Белева

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

гл.ас. д-р инж. Катя Белева
Кабинет корпус А, каб. 303
Приемно време

************************************************
Допълнителен e-mail за кореспонденция: katya_beleva@abv.bg

****************************************************************

Приемно време през седмицата за заверка - 03.06 - 07.06.2024 г. - вижте по-долу прикаченият файл в раздел информация.

Допълнително приемно време през седмицата 10.06-14.06:

10.06. (понед.) - 15:00-17:00 ч. - дипломанти

11.06. (вторник) - 9:00-12:00 часа - ССС

12.06. (сряда) - 15:00 -17:00 ч. - дипломанти

14.06. (петък) - 15:00 -17:00 ч. 

**************************************************************************************

Изпитни дати по „Технология на строителството”- 2-ра част (2023/24 уч. год.):
ССС - 1-ва група - 21.06. (петък) от 9:00 часа, зала 504, корп. А
ССС - 2-ра група - 27.06. (четвъртък) от 9:00 часа, зала 811
ССС - 3-та група - 21.06. (петък) от 9:00 часа, зала 504, корп. А
ССС - 4-та група - 05.07. (петък) от 9:00 часа, зала 813
ССС - 5-та група - 28.06. (петък) от 9:00 часа, зала 912
ССС - 6-та група - 01.07. (понед.) от 9:00 часа, зала 813

 

Всеки студент се явява само на изпитната дата на съответната група.

При проблем, моля да бъда информирана предварително по e-mail или лично.

 

Студенти с не взети изпити по "Технол. на строит." - 1-ва и 2-ра част - 27.06. (четв.) от 9:00 часа, зала 811

(Необходими са изпитни протоколи от канцеларията на Стр. факултет).

 

Студенти задочно обучение – дата по избор от изброените с предварително съгласуване по e-mail.

(Необходими са изпитни протоколи от канцеларията на Стр. факултет).

 

*******************************************************************************************
Относно изпитни дати по "Технология на строителството" - 1-ва и 2-ра част за студентите задочно обучение - моля свържете се с мен по мейл, предварително за уточняване на ден и час за провеждане на изпита.

*********************************************************************************

Телефон 9635245/209
E-mail kmb_fce@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Технология на строителството - I-ва част, специалност ССС

Технология на строителството - II-ра част, специалност ССС

Образование

1992 - 1997 -  студент в УАСГ, специалност ПГС-конструкции, придобита научна степен: магистър

1999 - 2002 - редовна докторантура в УАСГ, катедра ТМС

2002 - 2006 г. - асистент в катедра ТМС

2006 - 2011 г. ст. асистент в катедра ТМС

2011 г. - гл. асистент в катедра ТМС

март 2015 г. - доктор, по професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия", научна специалност 02.15.01. "Технология и механизация на строителното производство", тема на дисертационния труд "Изследвания върху санирането на жилищни сгради"

 

Езици

руски, английски

Научни интереси

Технология на строителството, кофражни системи, монтаж на строителни конструкции.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

саниране на сгради, кофражни системи, монтаж на строителни конструкции

Учебни материали

Информация