Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

Във Факултетния съвет участват:

проф. д-р арх. Орлин Давчев
Декан

доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
Зам.-декан по научна и международна дейност

доц. д-р арх. Милена Нанова
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Данаил Недялков
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Александрина Ненкова
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Велина Панджарова
Ръководител катедра

доц. д-р Камен Цветков
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Панайот Савов
Ръководител катедра

проф. д-р арх. Минчо Ненчев
Преподавател

проф. д-р арх. Иван Данов
Преподавател

проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Преподавател

проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Преподавател

доц. д-р арх. Георги Бояров
Преподавател

доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Преподавател

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Ректор

доц. д-р арх. Мариана Цветкова
Преподавател

доц. д-р арх. Никола Миронски
Преподавател

доц. д-р Яким Дейков
Преподавател

доц. д-р Орлин Иванов
Преподавател

доц. д-р Александър Цветков
Преподавател

доц. д-р арх. Евгени Рафаилов
Преподавател

доц. д-р Ивайло Петров
Преподавател

доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
Преподавател

доц. д-р арх. Елица Иванова
Преподавател

доц. Денко Колев
Преподавател

доц. Генчо Накев
Преподавател

студенти и докторанти:

Снежана Стоилкова
Преслава Николова
Вяра Данчева
Георги Шумарски