Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

доц. д-р инж. Петър Филков
Декан

доц. д-р инж. Ангел Захариев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р инж. Венци Божков
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Виктор Ризов
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Весела Захариева
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Георги Иванов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Димитър Аличков
Преподавател

проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Павлов
Преподавател

проф. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател

доц. д-р инж. Ирина Костова
Преподавател

доц. д-р инж. Красимир Кукурин
Преподавател

доц. д-р инж. Виктор Ташев
Преподавател

доц. д-р инж. Мартина Печинова
Преподавател

доц. д-р инж. Борис Цанков
Преподавател

доц. д-р инж. Димитър Лолов
Преподавател

доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Преподавател

доц. д-р Тони Венелинов
Зам.-ректор по информационни технологии и развитие

гл.ас. д-р инж. Тоньо Чолаков
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Йордан Герински
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Таня Игнева-Данова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Виден Радованов
Преподавател

Лъчезар Юруков
Радостин Ралев