Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

доц. д-р инж. Петър Филков
Декан

доц. д-р инж. Ангел Захариев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р инж. Венци Божков
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Петър Павлов
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Весела Захариева
Ръководител катедра

доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Димитър Аличков
Преподавател

проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
Преподавател

проф. д-р инж. Виктор Ризов
Преподавател

проф. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател

доц. д-р инж. Ирина Костова
Преподавател

доц. д-р инж. Красимир Кукурин
Преподавател

доц. д-р инж. Виктор Ташев
Преподавател

доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
Преподавател

доц. д-р инж. Мартина Печинова
Преподавател

доц. д-р инж. Борис Цанков
Зам.-ректор по развитие и информационни технологии

доц. д-р инж. Димитър Лолов
Преподавател

доц. д-р инж. Галина Димова
Преподавател

доц. д-р инж. Георги Иванов
Преподавател

доц. д-р Тони Венелинов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Тоньо Чолаков
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Йордан Герински
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Таня Игнева-Данова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Виден Радованов
Преподавател

доц. д-р инж.хим. Соня Димитрова
Хоноруван преподавател

проф. д-р инж. Николай Лисев
Преподавател (пенсиониран)

Лъчезар Юруков
Радостин Ралев