Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Факултетен съвет / Състав

Състав

доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов
Декан

доц. д-р инж. Лазар Георгиев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р мат. Станислава Стоилова
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Милчо Лепоев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Андрей Тоцев
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Петър Николов
Ръководител катедра

доц. д-р мат. Юлияна Бонева
Ръководител катедра

доц. д-р Диана Йорданова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Лена Михова
Преподавател

проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

проф. д-р инж. Дарина Нитова
Преподавател

проф. д-р инж. Юлиан Тотев
Преподавател

проф. д-р мат. Цанко Дончев
Преподавател

проф. д-р мат. Ганчо Тачев
Преподавател

проф. д-р инж. Николай Михайлов (Доктор на икономическите науки)
Преподавател

доц. д-р инж.геол. Ася Божинова-Хаапанен
Преподавател

доц. д-р инж. Мирослав Тодоров
Преподавател

доц. д-р инж. Ягода Тодорова
Преподавател

доц. д-р инж. Димитър Мартинов
Преподавател

доц. д-р инж. Евелина Иванова
Преподавател

доц. д-р Анета Маричова
Преподавател

доц. д-р мат. Данаил Брезов
Преподавател

гл.ас. д-р мат. Магдалина Узунова
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Николай Керенчев
Преподавател

доц. д-р мат. Симеон Стефанов
Хоноруван преподавател

доц. д-р инж. Весела Филипова
Хоноруван преподавател

Във факултетния съвет участват студентите:

Ася Велинова

Велислав Младенов

Виктория Данева

Стефан Крачунов