Начало / Факултети / Геодезически факултет / Факултетен съвет / Състав

Състав

доц. д-р инж. Иван Кунчев
Зам.-декан по учебната дейност

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Зам.-ректор по научна и приложна дейност, качество и акредитация

проф. д-р инж. Маргарита Мондешка
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
Ръководител катедра

проф. д.н. инж. Станислав Василев
Преподавател

проф. д-р инж. Славейко Господинов
Преподавател

проф. д-р инж. Пaвeл Г. Пaвлoв
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Пенев
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Малджански
Преподавател

доц. д-р инж. Борислав Александров
Преподавател

доц. д-р инж. Гергана Антова
Преподавател

доц. д-р инж. Нели Здравчева
Преподавател

доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
Преподавател

доц. д-р адв. Бисерка Маринова
Преподавател

проф. д-р инж. Васил Вълчинов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Борислав Маринов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Бано Банов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Радка Янева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Тодор Костадинов
Преподавател (пенсиониран)