Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р арх. Ясен Кьосев

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Кабинет А1004
E-mail ykyosev_far@uacg.bg

Лекционни курсове

Лекционни курсове: 01. Лекционен курс “История на урбанизма” за студенти от първи курс, специалност “Урбанизъм”; 02. Лекционен курс “Градоустройство” за студенти от втори и трети курс, специалност “Архитектура”; 03. Лекционен курс “Урбанизъм” за студенти от втори курс, специалност “Устройство и управление на земи и имоти” 04. Тематичен цикъл от три лекции в специализиран лекционен курс “Градоустройство II” за студенти от пети курс, специалност „Архитектура” 05. Лекционен курс „Градоустройство - I част“ за студенти от втори курс, специалност ЛАЛП 06. Лекционен курс „Градоустройство – II част“ за студенти от втори курс, специалност ЛАЛП Семинари и упражнения: 07. Семинари в курса “История на урбанизма” за студенти от първи курс, специалност “Урбанизъм”; 08. Втори проект по градоустройство «Проект за жилищна структура и комплексен градски център» за студенти от четвърти курс, специалност «Архитектура»; 09. Първи преддипломен проект – пети курс, специалност «Архитектура»; 10. Втори преддипломен проект – пети курс, специалност «Архитектура»; 11. Упражнения по «Градоустройство – I част“ и „Градоустройство – II част“ за студенти от втори и трети курс – специалност ЛАЛП.

Образование

Д-р архитект УАСГ 2004

Период на специализация в Кралския Технически Институт - Стокхолм 2001

Магистър по архитектура УАСГ 1999

Отличие от випуск 1993 на Първа Английска гимназия - София

Езици

Английски език - отлично владеене (писмено и говоримо), четимо ползване на руски език

Членство

Камара на архитектите в България - рег. № 03236

Участие в научно-изследователски проекти

1. Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя”, гр. София, ЦНИП, колектив с р-л проф. В. Иванов, 2016-2017 2. Схема: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: Развитие на стандарти и процедури за управление на качеството в УАСГ и разработване на Интернет базирани системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване на учебната дейност - BG051PO001-3.1.08-0016 3. Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ Договор: №BG051PO001-3.1.07-0010 Име на проект: „Актуализиране на съществуваща учебна програма по архитектура и създаване на нова магистърска програма по архитектура на английски език“

Участие в проектиране и строителство

УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ:

01. Конкурсен проект "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в ЦГЧ на гр. София - в екип на "Форум консултанти" - проектант за зона 2 (ул. "Граф Игнатиев", ул. "Солунска", ул. "Шести септември", ул. "Ген. Паренсов", ул. "Цар шишман", пл. "П. Р. Славейков", пл. "Дж. Гарибалди", пл. "Патриарх Евтимий" и градината пред храма "Св. св. Седмочисленици", 2013

02. Конкурсен проект „Урбанистична концепция и архитектурно-благоустройствено оформяне на площад "Св. Неделя", гр. София" - трета награда, в колектив на проф. д-р арх. А. Александров - 2013

03. Конкурсен проект за пешеходни пространства в ЦГЧ на Сливен, в колектив на проф. д-р арх. А. Александров - 2012

04. Конкурсен проект за ПРЗ на Центъра на Сливен - първа награда, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров – 2004
05. Конкурсен проект за Жилищен парк „София”, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров – 2004 05. Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград – турска /гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 km/h, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров - 2004
07. ПРЗ на Новия център на Велико Търново, бившата територия на ВУ, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров -– 2002
08. Конкурс за ЦГЧ - София - Западно направление, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров - втора награда – 2001
09. ЛУП на територията на ХЕК “Горна Арда” – 1999-2000, в колектив на проф. дан арх. И. Никифоров, носител на Годишна награда на САБ за проекти в областта на архитектурата и градоустройството 1999-2000.
10. Преустройство на Женски пазар – София, сектори „Д” и „Е”, 2000, в колектив на проф. д-р арх. Росица Никифорова

АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ:

9.01. Жилищна сграда и автомивка в УПИ XVII, кв. 105, гр. Самоков, 2019, арх. Я. Кьосев 9.02. Къщи за гости в УПИ VI-2, кв.2, с Продановци, община Самоков, 2018, арх. Я. Кьосев 9.03. Преустройство на жилищна сграда в УПИ IV-336, кв.738, м. „ГГЦ-зона Г13“, София, 2018, арх. Я. Кьосев 9.04. Многофункционални сгради в УПИ I-667,668 и УПИ XIII-682, кв. 735, м. „ГГЦ-зона Г13“, София, 2018 – идеен проект, арх. Я. Кьосев 9.05. Къща в УПИ VIII-597, кв. 35 по плана на с. Белчин, община Самоков, 2018, арх. Я. Кьосев Къщи за гости в УПИ VI-2, кв. 2 по плана на с. Продановци, община Самоков, 2018, арх. Я. Кьосев 9.06. Къща в УПИ IV-422, кв. 60, по плана на с. Райово, община Самоков, 2018, арх. Я. Кьосев 9.07. Жилищна сграда и допълващо застрояване в УПИ IX, ПИ 65231.910.496, кв.135 по плана на гр. Самоков, 2017, арх. Я. Кьосев 9.08. Къща в ПИ 15285.6.272, с. Говедарци, община Самоков, 2017, арх. Я. Кьосев 9.09. Гараж за тежкотоварна техника в ПИ 58548.260.121, кв.260, с. Продановци, община Самоков, арх. Я. Кьосев 9.10. Къща в УПИ VI, кв. 151, ПИ 65231.908.368, по плана на гр. Самоков, 2016, арх. Я. Кьосев 9.01. Къща в УПИ VI, кв.164, ПИ 65231.911.324, по плана на гр. Самоков, 2016, арх. Я. Кьосев 9.02. Къща в УПИ XI-776, кв.13, София, м. „В.З. Киноцентъра II част – разширение“, 2016, арх. Я. Кьосев 9.03. Склад в ПИ VI, ПИ с пл. № 481, кад. листове Г-6-8-Б/Г, с. Герман, район Панчарево, 2016, арх. Я. Кьосев 9.04. Къща в УПИ IX-967, кв. 114, м. „Манастирски ливади – изток“, гр. София, 2016, арх. Я. Кьосев 9.05. Къща в с. Доспей, УПИ VII-153, кв. 7, 2015, арх. Я. Кьосев 9.06. Жилищни сгради в УПИ II-1582, кв. 69, м. Изток-Изток, р-н Изгрев, гр. София, 2015, арх. Я. Кьосев 9.07. Къща за гости в УПИ I-617, кв.57, с. Райово, 2015, арх. Я. Кьосев 9.08. Къща за гости в УПИ XIV-257, кв.21, с. Бели Искър, 2015, арх. Я. Кьосев 9.09. Къща в ПИ 46276.1.74, с. Мала Църква, 2015, арх. Я. Кьосев 9.10. Къща в УПИ IX-511, кв. 206а, гр. Самоков, 2013-2015, арх. Я. Кьосев 9.11. Еднофамилна жилищна сграда в м. "Детски град", София, 2013, арх. Я. Кьосев 9.12. Конкурс "Collider Activity Center" - ръководител на студентски екип от участници, 2013 9.13. Надстройка и преустройство на жилищна сграда и допълващо застрояване в УПИ ХIII, кв. 75, гр. Самоков, 2012 9.14. Жилищна сграда в УПИ V, кв. 206а, гр. Самоков, 2010, арх. Я. Кьосев 9.15. Жилищна сграда в УПИ VІ-2853, кв. 209, гр. Банско, 2008-2009, арх. Я. Кьосев 9.16. Апартаментен комплекс „Пайн Маунтин” в ПИ 155127, м.„Асаница”, община Банско, 2006-2008, арх. Я. Кьосев 9.17. Апартаментен комплекс „Каван” /”Несебър Хайтс” – част 1, в ПИ 7739, м. „Кокалу”, община Несебър, 2006-2007, арх. Я. Кьосев 9.18. Апартаментен комплекс „Каван” /”Несебър Хайтс” – част 2, в ПИ 7739, м. „Кокалу”, община Несебър, 2006-2007, арх. Я. Кьосев 9.19. Комплекс от ваканционни къщи в ПИ 075002, гр. Долна баня, 2008, арх. Я. Кьосев 9.20. Апартаментен комплекс в ПИ 002040 и ПИ 002041, м. „Кукурево”, община Разлог, 2006-2007, арх. Я. Кьосев и арх. М. Никифорова 9.21. Жилищна сграда в УПИ ХХVІІ, кв. 92, гр. Самоков, 2006, арх. Я. Кьосев 9.22. Жилищно селище в УПИ І-12, кв. 67а, гр. Долна баня, 2006, арх. Я. Кьосев и арх. М. Никифорова 9.23. Сграда със смесено предназначение в ПИ 223, КК”Пампорово”, община Чепеларе, 2006, арх. Я. Кьосев 9.24. Апартаментна сграда в УПИ ІІІ, кв. 17, с. Доспей, 2006, арх. Я. Кьосев 9.25. Преустройство и разширение на корпус ОХ в завод "Елена Георгиева" - гр. Перник в ресторант за бързо хранене – 2006, арх. М. Никифорова и арх. Я. Кьосев 9.26. Курортен комплекс "Мечката" в УПИ ІІ на кв. 1, с. Мала Църква - 2005, арх. Я. Кьосев 9.27. Апартаментен комплекс „Риджънси Вю”, УПИ VІІІ-2712, кв. 33, зона Инцараки, м. Юрта-Балкана, община Несебър - 2005-2006, арх. Я. Кьосев 9.28. Апартаментен хотел в УПИ 41 на кв. 1 в м. Солище, с. Бели Искър - 2005, арх. Я. Кьосев и арх. М. Никифорова 9.29. Къща в Мъглиж – УПИ ХІ-1063, кв. 145, 2005, арх. Ясен Кьосев 9.30. Къща при язовир „Батак” – УПИ 27071, 2005, арх. Ясен Кьосев 9.31. Център за интелектуална собственост, УНСС, София – интериор и обзавеждане, 2002, в колектив на проф. д-р арх. Росица Никифорова 9.32. Комплекс „Оазис” в гр. Търговище – 2000, в колектив на проф. д-р арх. Росица Никифорова 9.33. Търговски дом Варна – преработка и работен проект, в колектив на проф. д-р арх. Р. Никифорова, 1999.

Научни и академични длъжности

доцент (2011)  доктор (2004) архитект (1999)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

градоустройство, архитектура, история

Други длъжности и дейности

архитект-проектант

Публикации

01. Отново за Света Неделя, Сп. „Архитектура“, бр. 03 / 2019, стр. 16 02. Competition: Sveta Nedelya Square, Sofia, Q&A with Yasen Kyosev, Architectural Review, 1st April 2019, https://www.architectural-review.com/competitions/competition-sveta-nedelya-square-sofia/10041233.article 03. Наградата Прицкер 2019, Сп. „Архитектура“, бр. 02 / 2019, стр. 4 04. Наградата Прицкер 2016, Сп. „Архитектура“, бр. 02 / 2016, стр. 15 05. "Недостатъци в параметрирането на жилищното застрояване", доклад пред конференция на тема "Градоустройството - проблеми и перспективи", тематичен панел 2: "Практика и проблеми на устройственото планиране", 12.11.2010 г, гл. ас. д-р арх. Ясен Кьосев; 06. „ Развитие на учебните проекти по градоустройство в архитектурното образование в УАСГ”, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, гл. ас. д-р арх. Ясен Кьосев; 07. „Другият град”, Информационен бюлетин „Български архитект”, бр. 23 / 23.09.2010г, гл. ас. д-р арх. Ясен Кьосев; 08. „Собственост и отговорност – предизвикателството да притежаваш”, сп. „Индекс имоти”, бр. 03 (75), м. юни 2010 г, гл. ас. д-р арх. Ясен Кьосев; 09. „Взаимодействие между изследователската и преподавателска дейност. Градски ландшафт - българският опит», както и “Представяне на УАСГ и Архитектурния факултет“ - доклади, изнесени на международна работна среща: International workshop of interdisciplinary cooperation in architecture, urban planning and landscape planning , гр. Касел – Германия, 8-11 май 2005, доц. д-р арх. Екатерина Сентова, д-р арх. Ясен Кьосев, арх. Румен Александров 10. “Ten basic principles how to improve architectural education in the 21. century”, European Association for Architectural Education, Writings in Architectural Education 2005 , Prof. Dr. Sc. Arch. Ivan Nikiforov, PhD Arch. Yasen Kyosev 11. “Характерни черти в развитието на центровете на средните градове в България през втората половина на ХХ век”, сп. “Аспекти” – бр.1/2004г, арх. Ясен Кьосев; 12. Cultural Landscapes – Contemporary Interpretation and Art Expressiveness for the Use of Social Life and Tourism, International Integration Students Workshop in Florence 7-14 December 2003, International Integration Students Workshop in Florence 7-14 December 2003 ; 13. „Средните градове в селищната мрежа на РБългария”, доклад на юбилейна научна конференция на УАСГ, 2002 г, арх. Ясен Кьосев; 14. Студентски заслони за извънредни образователни дейности, разработка на работна група в състав: ръководител проф. арх. Никола Цекич (Ниш, РСърбия) и арх. Ясен Кьосев в рамките на Лятната архитектурна школа, проведена в периода 4-16 юли 2000 г. в гр. Охрид и в манастира „Св. ЙоакимОсоговски” – гр. Крива паланка, Република Македония, на тема „Архитектура на масовите придвижвания”.