Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

проф. д-р арх. Иван Данов

Архитектурен факултет, Катедра Жилищни сгради

проф. д-р арх. Иван Данов
Кабинет А1011
Приемно време

петък 12-14 часа

Телефон 9635245/756
E-mail idanov_far@uacg.bg

Лекционни курсове

ВТОРИ КУРС - "Въведение в проектирането на жилищни сгради" I и II части

Научни и академични длъжности

професор, ръководител на кат. "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"

Други