Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р физ. Светлана Джамбова

Хидротехнически факултет, Катедра Физика

доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Кабинет Р266
Приемно време

ПОНЕДЕЛНИК  /Monday/  14:00 - 15:00

ВТОРНИК  /Tuesday/  14:00 - 15:00

Кабинет № 266 на етажа на катедра "Физика",

вход откъм ул. "Драган Цанков".

Телефон 3592-9635245/505
E-mail std_fhe@uacg.bg
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Строителна физика за студентите по Архитектура от  АФ.

Физика за студентите от СССА на английски език - СФ.

Оценка на въздействието на физичните фактори за студентите от УУЗИ от ГФ.

Строителна физика и акустика в парковата среда за студентите от ЛАЛП от АФ.

Образование

висше, СУ, ФФ, Специалност: Инженерна физика - Квантова електроника, Втора специалност: Физика за учители

Езици

английски, руски

Научни интереси

Лазерна и теоретична спектроскопия на атоми и молекули,

Строителна физика: Звукоизолация и акустика

Научна дейност

Вибрационна спектроскопия на молекули. Звукоизолация на ограждащи конструкции.

Членство

Съюз на физиците в България

Участие в проектиране и строителство

Проект за звукоизолация при реконструкция на диспечерска зала.

Участие в международни проекти

R.J. Churchill, H.P. Groger, K.P. Lo, S.T. Djambova - Computer Enhanced Eddy Current Detection of Hidden Substructure Edges and Holes. U.S. Department of the Air Force, Contract No. F33615-98-C-5154, August (2000).

Научни и академични длъжности

доктор по физика, доцент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

спектроскопия, звукоизолация

Публикации

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ на доц. д-р по физика СВЕТЛАНА ТРИФОНОВА ДЖАМБОВА /МИНЧЕВА/ Част I Публикации в научни списания с ИФ 1. E.P. Vidolova-Angelova, D.A. Angelov, S.T. Mincheva, V.N. Fedoseev, A.D. Zuzikov, V.I. Mishin- Rydberg and Autoionization Tm States Investigation by the Three-step Laser Excitation and Electric Field Ionization Method. Zeitschrift fur Physik D – Atoms, Molecules and Clusters, v. 5, pp. 287-292 (1987). 2. E.P. Vidolova-Angelova, D.A. Angelov, S.T. Mincheva, V.N. Fedoseev, , V.I. Mishin, A.D. Zuzikov- Tm Autoionization Rydberg States in the Vicinity of the Third and Fourth Atomic Ionization Limit. Zeitschrift fur Physik D – Atoms, Molecules and Clusters, v. 13, pp. 115-121 (1989). 3. E.P. Vidolova-Angelova, D.A. Angelov, T.B. Krustev, S.T. Mincheva- Laser Spectroscopy Measurement of Radiative Lifetimes of Tm Rydberg States. Journal of Optical Society of America B, v. 6, pp. 2295-2299 (1989). 4. E.P. Vidolova-Angelova, D.A. Angelov, T.B. Krustev, S.T. Mincheva- Investigation of Lutetium Rydberg States by Laser Multistep Resonance Ionization Spectroscopy. Zeitschrift fur Physik D – Atoms, Molecules and Clusters, v. 23, pp. 215-218 (1992). 5. T.B. Krustev, S.T. Mincheva, D.A. Angelov, E.P. Vidolova-Angelova - Determination of Traces of Lutetium in Geological Samples by Resonance Ionization Spectroscopy. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, v. 8, pp. 1029-1031 (1993). 6. E.P. Vidolova – Angelova, D.A. Angelov, T.B. Krustev, S.T. Mincheva – Laser Resonance Ionization Spectroscopy of the Cerium Atom. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, v. 30, pp. 667-678 (1997). 7. S. Rashev, M. Stamova and S. Djambova - A Quantum Mechanical Description of Vibrational Motion in Benzene in Terms of a Completely Symmetrized Set of Complex Vibrational Coordinates and Wave Functions. Journal of Chemical Physics, v. 108, pp. 4797-4803 (1998). 8. E. Murgu, F. Ropke, S. Djambova and T.F. Gallagher – Changing Configurations with Electric Fields. Journal of Chemical Physics, v. 110, pp. 9500-9503 (1999). 9. R.R. Jones, B.J. Lyons, M.A. Baig, Svetlana T. Djambova and T.F. Gallagher – Isolated-core excitations in strong electric fields. III. The Ba 6pnk series Physical Review A, v. 62, pp. 033408-1 – 033408-7 (2000). 10. S.Rashev, D.C. Moule and S.T. Djambova – An improved 6D potential energy surface for ammonia Progress in Theoretical Chemical Physics, v.16, p.167 (2007). 11. S.Rashev, D.C. Moule and S.T. Djambova – Empirical Determination of the Harmonic Force Constants in Benzene. 4. The Fermi Resonances Journal of Physical Chemistry, sent for publication. Част II Публикации в научни списания без ИФ и доклади в сборници на конференции, публикувани в пълен текст 12. D.A. Angelov, E.P. Vidolova-Angelova, S.T. Mincheva – Laser Photoionization Set-up Designed as a High Resolution Spectrometer and an Ultrasensitive Element Analyzer. Bulgarian Journal of Physics, v. 14, p. 103 (1987). 13. С.Т. Минчева - Лазерна спектроскопия на високовъзбудени състояния на тулий Автореферат на кандидатска дисертация (1992). 14. T.B. Krustev, E.P. Vidolova-Angelova, D.A. Angelov, S.T. Mincheva- Ultratrace element analysis using laser photoionization spectroscopy, Analytical Laboratory, v. 1, p. 50-52 (1992). 15. D.A. Angelov, E.P. Vidolova-Angelova, S.T. Mincheva – Laser photoionization set-up for spectroscopy of highly excited atoms and trace element analysis, Трудове на XI Нац. Конф. По атомна спектроскопия с междунар. Участие /24-27.09.1986/, Варна – Дружба, с. 90-94 (1986). 16. Д. Ангелов, Е. Видолова-Ангелова, Т.Кръстев, С.Минчева – Лазер на багрило с автоматизирана пренастройка на честотата, Доклади от III Нац. Конф. С междунар. Участие Оптика и лазерна техника, Оптика “87 /18-20.05.1987, Варна/, т.I, стр. 244-247 (1987). 17. D.A. Angelov, E.P. Vidolova-Angelova, T.B. Krustev, S.T. Mincheva – Energies and decay characteristics of autoionization Rydberg Tm states, 20th EGAS Conf. Abstr. (12-15.07.1988, Graz, Austria), A4-20, p. 67-68(1988). 18. E.P. Vidolova–Angelova, D. Angelov, T. Krustev, S. Mincheva – Spectral characteristics of Tm highly excited Rydberg states, 22nd EGAS Conf. Abstr. (10-13 July 1990, Uppsala, Sweden), P2-75, V.II, p. 534-536 (1990). 19. E. Vidolova–Angelova, D. Angelov, T. Krustev, S. Mincheva – Theoretical and experimental investigation of highly excited Rydberg states of heavy atoms. Application to the rare earths., Proceedings of the 1st General Conf. of the Balkan Physical Union, (26-28 Sept. 1991, Thessaloniki, Greece), v.I, p.155-157 (1992). 20. E. Vidolova–Angelova, D. Angelov, T. Krustev, S. Mincheva – Systematic Investigation of Highly Excited Rydberg States of Lu, Tm and Ce, Proceedings of the 7th Internat. School on Quantum Electronics “Lasers – Physics and Applications”, (Sept. 28-Oct. 2 1992, Sofia, Bulgaria), (1992). 21. S. Djambova, R. Churchill – Method and device for nondestructive determination of centers of subsurface holes. Proceedings of Jubilee Scientific Conference, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, vol. 8, pp. 383-391, November (2002). 22. С.Т. Джамбова – “Физиката в обучението по архитектура и строителство: Оценка на защитата от шум”, Сборник с доклади на 32 Нац. Конф. По въпроси на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, 13-18.05.2004г., Благоевград, с. (2004). 23. С.Т. Джамбова – „Оценка на звукоизолацията от въздушен шум при реконструкция на диспечерска зала в газово хранилище” сп. “Строителство”, №3, стр. 16, 2005. Част IIІ Участие в научно – приложни разработки 24. R.J. Churchill, H.P. Groger, K.P. Lo, S.T. Djambova - Computer Enhanced Eddy Current Detection of Hidden Substructure Edges and Holes. SBIR Phase II Final Report, U.S. Department of the Air Force, Contract No. F33615-98-C-5154, August (2000). 25. H.P. Groger, R.J. Churchill, M.T. Coolbaugh, S.T. Djambova – Configurable Gene-chip Finds Genetic Factors in Addiction. SBIR Phase I Final Report, U.S. National Institutes of Health: U.S. National Institute of Drug Abuse, Contract No. N43DA-0-7701, December (2000). 26. H.P. Groger, R.J. Churchill, M.T. Coolbaugh, S.T. Djambova – Aqueous Non-chromate Conversion Coatings for Aluminum Alloys. SBIR Phase II Final Report, U.S. Department of the Air Force, Contract No. F08637-99-C-6003, August (2001). 27. S.T. Djambova – Heterodine Detection Methods Applied to Closed-loop Alignment of an Optical Resonator. Proposal to NIST, Gaithersburg, Maryland, USA (2000).