Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

проф. д-р арх. Орлин Давчев

Архитектурен факултет - Декан

Архитектурен факултет, Катедра Интериор и дизайн за архитектурата

проф. д-р арх. Орлин Давчев
Кабинет Корпус А, каб. 210
Телефон 0898 599 297
E-mail o.davchev@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2005

Лекционни курсове

„Дизайн за архитектурата” - III курс, 6 семестър

„Дизайн за архитектурата – новости” – V курс, 9 и 10 семестър

„Дизайн за архитектурата – лаборатория”, V курс, 9 семестър

Образование

2013, Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", „EXPO – Основни архитектурни аспекти на световните изложения“, УАСГ
1998 - 2003, образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“, Катедра “Интериор и дизайн за архитектурата”; Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София, отличен успех
1993 - 1997, специалност – техник, Техникум по електроника и електротехника (ТЕЕ) – Пловдив, отличен успех
 

Езици

Английски език - писмено и говоримо

Професионални умения

2015 - 2019, Зам.-декан по учебната дейност, Архитектурен факултет, УАСГ
2015 - до сега, Заемане на академичната длъжност „Доцент“ в професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн“, катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“, Архитектурен факултет, УАСГ
2005 - до сега, Преподавател в Катедра “Интериор и дизайн за архитектурата”, Архитектурен факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София
2002, шест месеца специализация в архитектурно бюро “ADDESIGN” Салинас, Калифорния, САЩ. Проектиране на жилищни, обществени и търговски сгради
2002 - до сега, проектант на свободна практика, съвместно с доц. д-р арх. Мария Давчева основава “Архитектурно студио MIODESIGN”.
2001, проектант в Мебелна фирма “ГБ Студио” – гр. София
 

Участие в научно-изследователски проекти

2006 - Съюз на вносителите на автомобили в България (СВАБ). Международен автомобилен салон, експерт в комисия
2011 - Фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието, младежта и науката, „Долно дунавският LIMES ROMANUS – виртуална реконструкция на градски структури”, експерт в комисия
2011 – МРРБ, оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, схема "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции", експерт в комисия
2015 - DESIGNMORPHINE SUMMER SCHOOL 2015, работилница за параметричен дизайн, член на жури
2014 - MediaCUT – прототипираща работилница за информационна медийна зона във фоайето на УАСГ, 7-10 юли 2014, Smart Fab Lab. Тема „Дизайн на елементи за обзавеждане на междинни пространства“, ментор и член на жури
2014, 2015, 2018, 2019 - Годишен конкурс за интериор и дизайн - Ideal Standard Баня на годината, член на жури и ментор
2015 - Конкурс за 3д прототипиране LAMPiON, B2N, SmartFabLab, УАСГ, член на жури и ментор
2016 - Конкурс за нова корпоративна визия на офиси на банка ДСК, експерт в комисия
2017 - Конкурс за Национална концертна зала, Фондация Богария, член на организационен комитет
2017 - Архитектурен Хакатон Elevated Habitat V1.0, Webit 2017 - член на жури
2017 - Dibla Design Awards 2017, 2018, 2019 - член на жури
2017 - Награда на САБ „Архитектон“ - член на жури
2017 - Българска мебел на годината 2017 - член на жури
2017 - Проект за Център за компетентност „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и пространственото планиране“ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) – ръководител на работен екип
2017 - Архитектурно изложение АрхиМория 2017, жури
2017 - Международна юбилейна научна конференция "75 години УАСГ", член на организационен комитет
2018 - Международна конференция „Additive Days 2018“ за 3D принтиращи технологии, 3-6 Октомври 2018, Sofia Tech Park, зала „Джон Атанасов“, Участник в програмата с тема "Morphological Optimization in Architecture"
2018 - Конкурс за идеен проект за визия на банков офис на Алианц Банк България АД, съорганизатор и жури
2018 - Студентски конкурс за облагородяване облика на топлопроводите в района на София Мед АД – Тръби v.2.0, съорганизатор и жури
2018 - Проект № BG16RFOP002-1.005-0294-С01 „Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, член на работен екип
2019 - Roca Design Challenge, международна студентска работилница за дизайн - член на жури
2019 - Национален конкурс Сграда на годината - член на жури
2013 - Dynamic Fields - Архитектурна работилница и конференция, Университет по архитектура и урбанизъм "Йон Минку", Букурещ, Румъния, 16-29 юли 2013, с участието на Патрик Шумахер (Заха Хадид), Работа по проект Dynamic Muqarnas.
2013, 2015, 2017 - АРХ+ Международна Архитектурна работилница по параметричен дизайн, ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна
2017 - International Architecture and Engineering Forum SHARE SOFIA 2017, 2018, съорганизатор и модератор
2018 - Conference and Workshop NEW SOFIA 2022, 14-15 Декември 2018, УАСГ, съорганизатор
2017 - Проект за Център за компетентност „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и пространственото планиране“ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) – ръководител на работен екип
 

Участие в проектиране и строителство

Реконструкция на централна пешеходна зона на гр. Враца
Реконструкция централна градска част - гр. Лом
Възстановяване на крайречна зона – парк Дунав, гр. Лом
Парк с макети на открито "България на длан", гр. Правец
Социализиране на късноримска резиденция „Скретиска” – гр. Костинброд, проект
Ремонт, реконструкция, интериор и вътрешен дизайн на ритуално – обредна зала на гр. Враца
Административна сграда „АСМ” – гр. Монтана
Административна сграда и корпоративна визия на търговска мрежа “Office 1 Superstore” - гр.София, гр.Пловдив, интериор
Административна сграда и корпоративна визия на търговска мрежа “2be” - гр.София, интериор
Административна сграда на “Алма Тур” - гр.София, гр.Санкт Петербург, гр.Москва, интериор
Международно висше бизнес училище – „IBS” – гр.София, интериор
Стоматологична клиника “Panov Dental” – гр. София, интериор
Магазин “Italgold” - гр.София, бул. Витоша и в ЦУМ, интериор
Корпоративна визия на търговска мрежа “CROSS” – гр.София, гр.Враца, интериор
Административна сграда и корпоративна визия на търговска мрежа „Net Surf” - гр.Монтана, гр.Враца, гр.Благоевград, интериор
Бизнес инкубатор „Кънектед” ЕООД, гр. Монтана
Дата център "Телепойнт" ООД, гр. Монтана
Ремонтна работилница “ЗЛАТИЯ АГРО” ЕООД – гр. Вълчедръм
Ремонтна работилница “АГРИВО” ООД, с. Замфир, общ. Лом
Автосалон и сервиз „OPEL” - Аутоплюс - гр. Враца
Хлебозавод „Крум Геров” – гр. Гоце Делчев, интериор
Аквапарк “Aquaparadise” – гр. Несебър
Селище с еднофамилни къщи “Евродом” с. Белащица, гр. Пловдив
Хотелски комплекс “Aqua Paradise Resort”, гр.Несебър
Хотелски комплекс “Ring”- гр. Монтана
Хотелски комплекс “Атлас” - к.к. “Златни пясъци”, интериор
Хотелски комплекс „North beach” – гр. Приморско, интериор
Хотелски комплекс “Egos” – гр. Банско, интериор
Хотелски комплекс “Лозенец Резорт” – с. Лозенец, интериор
Хотелски комплекс “Adler” – гр. Winningen, Германия, интериор
Ресторант „Зелената къща” – гр. Правец, гр.Ботевград
Ресторант “BSM” - гр.София, бул. “Цариградско шосе”, интериор
Ресторант “Fresh” - гр.София, бул. “Цар Борис III”, интериор
Ресторант “YES” - гр.София, ж.к. Младост III”, интериор
Ресторант “Ricard” - гр.София, бул. “Шипченски проход”, интериор
Ресторант “Escada” (Garden House) - гр.София, бул. “Патриарх Евтимий”, интериор
Ресторант “Da Capo” - гр.София, ул. “Парчевич”, интериор
Сладкарница “Спасена” – гр. Ботевград, интериор
Ресторант “Малибу” (Младост) – гр. Гоце Делчев, интериор
Ресторант “VIP” – гр. Гоце делчев, интериор
Ресторант „Olive” – гр. Гоце Делчев, интериор
Нощен клуб “Bandera rosa” – гр. Гоце Делчев, интериор
 

Публикации

Димитров Л., Давчев О., Ръководство за проектиране по дизайн за архитектурата, УАСГ, Direct Services, 2016
Давчев О., Цифрови технологии в дизайна за архитектурата, ИИИзк-БАН, Direct Services, 2015, ISBN 978-954-8594-53-0
Давчев О., EXPO – Основни архитектурни аспекти на световните изложения, АИ "Проф. Марин Дринов" БАН, 2013, ISBN 978-954-322-600-9
Давчев О., Световните изложения - ЕКСПО Сарагоса 2008, VII-ми Изкуствоведски четения, ИИИзк-БАН, 2009, ISSN 1313-2342
Давчева М., Давчев О., Архитектурата като модерно изкуство - Биенале Венеция 2010, сп. Арх & Арт форум, 2010, бр.42, стр.10–13, ISSN 1313-8863
Давчев О., Експо 2010 Шанхай, сп. Архитектура, 2010, бр.5, стр.58–63, ISSN 0324-1254
Давчева М., Давчев О., Венеция 2010 – Съжителство на контрасти, сп. Архитектура, 2010, бр.6, стр.42–47, ISSN 0324-1254
Давчев О., ЕКСПО 2010 Шанхай, IХ-ти Изкуствоведски четения 2011, ИИИзк-БАН, 2012, стр.288-292, ISSN 1313-2342
Давчев О., Ще се излагаме ли на EXPO 2012, сп. Арх & Арт форум, 2011, бр.48, стр.10–11, ISSN 1313-8863
Давчева М., Давчев О., Манолова Б., Боранова Е., Фъркова М., EURO 2012 – Creating history together, сп. Архитектура, 2012, бр.4, стр.48–55, ISSN 0324-1254
Давчева М., Давчев О., Манолова Б., Боранова Е., Фъркова М., Лондон 2012 – Архитектурният спектакъл, сп. Архитектура, 2012, бр.4, стр.56–62, ISSN 0324-1254
Давчев О., Kъсноримска резиденция Скретиска, сп. Архитектура, 2009, бр.5, стр.58-59, ISSN 0324-1254
Давчев О., Социализиране на късноримската резиденция „Скретиска“ - гр. Костинброд, Архитектурни четения 2007-2008, ЦА-БАН, АИ „Проф. Марин Дринов”,2011, с. 41-56, ISBN 978-954-322-442-5
Давчев О., Съвременният дизайн за архитектурата на кръстопът, Х-ти Изкуствоведски четения, ИИИзк-БАН, 2012, ISSN 1313-2342
Давчев О., От национална идентичност до генеративна архитектура, сп. Архитектура, 2013, бр.2, с.12-15, ISSN 0324-1254
Давчева М., Давчев О., Манолова Б., Георгиева П., Скулптура на страстта или страст към скулптурата, сп. Архитектура, 2014, бр.3, с.62-67, ISSN 0324-1254
Давчева М., Давчев О., Приказки от 1001 скулптури, сп. Архитектура, 2014, бр.4, с.62-67, ISSN 0324-1254
Давчев O., Късно-римска резиденция Scretisca, Трета европейска работна конференция „Съвременна култура - стратегия за европейско сътрудничество 2014“, 11 септември 2014, гр.Костинброд, ISBN: 978-80-87159-42-2, http://www.euroarch.eu/cult2014.htm
Давчев O., Цифрови технологии в дизайна за архитектурата, Международна научна конференция „От визуалното към сетивното- изследователски аспекти”, 28.11.2014, Великотърновски Университет „ Св.Св. Кирил и Методий”, ФИИ, Велико Търново, стр.240-244, ISBN 978-619-208-039-6
Давчев О., Димитров Л., Втората (външна) кожа на сградата, сп. Архитектура, 2015, бр.1, с. 22-24, ISSN 0324-1254
Давчева М., Давчев О., Манолова Б., Георгиева П., Творческата обсесия на Христо Харалампиев, сп. Архитектура, 2015, бр.1, с.56-61, ISSN 0324-1254.
Davchev O., Parametric design - rethinking architecture, Research Matters conference 2013, London, RIBA Education Yearbook 2014, ISBN: 9780956497246
Давчева М., Давчев О., Плурализъм в архитектурни концепции на съвременните хотели, Международна научна конференция „От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството”, 20-21.11.2015, Великотърновски Университет „ Св.Св. Кирил и Методий”, ФИИ, Велико Търново, стр.245-253, ISBN 978-619-208-103-4
Давчев О., Цифрови методи за интерактивна архитектура, Международна научна конференция „От сетивното към визуалното - Плурализмът в изкуството”, 20-21.11.2015, Великотърновски Университет „ Св.Св. Кирил и Методий”, ФИИ, Велико Търново, стр.273-278, ISBN 978-619-208-103-4
Давчева М., Давчев О., Авангардни тенденции в архитектурата на хотелския прототип през XXI век, ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, Том III, стр.100, ISSN: 1314-071X
Давчева М., Давчев О., Хотелите във въздуха - една нова посока в съвременната архитектура, ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, Том III, стр.106, ISSN 1314-071X
Давчева М., Давчев О., Хотелите и водата - нови архитектурни предизвикателства, ХVI Международна научна конференция ВСУ’2016, Том III, ISSN 1314-071X
Давчева М., Давчев О., Рециклираната архитектура като възможност за съвременните хотелски структури, ХVI Международна научна конференция ВСУ’2016, Том III, ISSN 1314-071X
Давчев О., Първата дама на архитектурата, сп. Архитектура, 2016, бр.2, стр.18-21, ISSN 0324-1254
Давчева М., Давчев О., Хотелите и водата - нови архитектурни предизвикателства, в-к Строител, 2017, бр.6, стр.24-25, ISSN 1313-8723
Давчев О., Проблеми пред дизайна днес, 120 години българско изкуство. Дизайн, Том III, СБХ, Фондация „Поддържане на изкуството в България“, 2017, стр.256-260, ISBN 978-954-92591-6-2
Давчев О., Споделена архитектура, IX Международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2019, ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, 2019, стр.91, ISSN 2367-7252
Давчев О., Константин Ачков - съвременен български дизайн, сп. Архитектура, 2019, бр.2, стр.58-65, ISSN 0324-1254
Давчев О., Дигитална трансформация в архитектурата, сп. Архитектура, 2019, бр.3, стр.28-31, ISSN 0324-1254
Давчева М., Давчев О., Съвременният хотел, сп. Градът, 2019, бр.юли/август, стр.104-119, ISSN 2367-8054
 

Друга информация

Награди от конкурси за архитектура или дизайн, дадени от професионални форуми и организации:

2003 – Сграда на годината, Хотелски комплекс "Атлас" - КК "Златни пясъци", номинация
2005 – Интериор на годината – Конкурс за мебелен и интериорен дизайн на издателство "Арх ЛИБРИ" - 2005г. за “Преустройство на магазин за велосипеди CROSS гр. Враца”
2006 – Интериор на годината – м. Септември за жилищна сграда в гр. Монтана, организиран от сп. Идеален дом
2007 – Интериор на годината – обществен интериор за VIP кафе в Гоце Делчев, организиран от сп. Идеален дом
2007 – Баня на годината, Национален конкурс за съвременни решения с продуктите на Идеал Стандарт, второ място
2008 – Фасада на годината, Конкурс на Баумит България ЕООД – за Хотел „North beach” гр. Приморско, второ място
2008 - Първо Биенале на Българския дизайн, СБХ (2008), II награда, катедра „Интериор и дизайн за архитектурата”, УАСГ
2009 – Сграда на годината – Конкурс на вестник „Строителство Градът” – второ място в раздел „Производствени сгради и логистични центрове- „Хлебозавод Крум Геров” гр. Гоце Делчев
2009 – Фасада на годината – второ място – Конкурс на Баумит България ЕООД – за Хотел „Ring” гр. Монтана
2009 – Софийски архитектурен салон 2009 - ИНТЕРИОРЪТ - Номинация - Интериорни реализации в цвят
2010 - Награда от САБ - Представяне на България на XII Архитектурно Биенале – Венеция (2010)
2010 – Национален преглед „БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА – 2010” - Номинация - за проект Представителна сграда на фирма "CROSS" - гр. Монтана
2011 – Софийски архитектурен салон – Награда - Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона на гр. Лом
2011 – Софийски архитектурен салон – Номинация - Късно-римска резиденция Скретиска
2012 – Национален преглед „БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА – 2012” – Награда на публиката - за проект „Комплекс Aqua Paradise Resort” - гр. Несебър
2015 - „Идеен проект за реконструкция на централна пешеходна зона на гр. Враца“ - първа награда и възлагане
2017 - Конкурс за образователен културно – исторически парк „България на длан – макети на открито“ – първа награда и възлагане
2018 - Златен капител 2018, Съюз на архитектите в България
2019 - Награда на Класация М2, Национален регистър за ново строителство и реконструкции, Проектант на годината 2018, Категория хотелски сгради
2019 - Национална награда на САБ за архитектура "Архитектон"
2019 - VELUX, Животворна светлина, номинация, Aqua Paradise Resort, Несебър
2016 – Международен архитектуре конкурс Baumit – LIFE CHALLENGE 2016, Residential building, Pancharevo
2017 - Ultimaker Education Challenge - катедра „Интериор и дизайн за архитектурата”, изложба с наградените проекти от дисциплината Лаборатория по дизайн, УАСГ
2018 - Архитектурен конкурс Wienerberger Brick Award, награда
 

Учебни материали


Курсови задачи и задания