Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р арх. Евгени Рафаилов

Архитектурен факултет, Катедра Интериор и дизайн за архитектурата

доц. д-р арх. Евгени Рафаилов
E-mail r_a_f@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2008