Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Факултетен съвет / Състав /

гл.ас. д-р мат. Магдалина Узунова

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

гл.ас. д-р мат. Магдалина Узунова
Кабинет 426 Р
Приемно време

Приемното време за заверка на семестъра

09.01.2023 г.(понеделник) от 10:00 ч. до 11:30 ч. каб. 426 Р
13.01.2023 г. (петък) от 10:00 ч. до 11:30 ч. каб. 426 Р

 

E-mail magi.uzunova@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2010

Образование

висше

Езици

немски език-писмено и говоримо