Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р арх. Велина Панджарова

Архитектурен факултет, Катедра История и теория на архитектурата

доц. д-р арх. Велина Панджарова
Кабинет А701
Приемно време

ВАЖНО!

Поправителен изпит по предмета ИАСА ще се проведе на 23.02.24г., петък, от 9,30ч. в зала 805

 

 

 

Телефон 9635245/390
E-mail pandjarova@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

ЛЕКЦИИ:Лектор и водещ преподавател в дисциплината "История на античната и средновековна архитектура", първи и втори курс , специалност "Архитектура", Лектор и водещ преподавател на дисциплината "История на архитектурата" за специалност ЛАЛП, Учебна практика по "История на архитектурата" - водещ преподавател.УПРАЖНЕНИЯ: История на античната и средновековна архитектура - 2курс; *Опазване на архитектурното наследство - 4курс; *Опазване на архитектурното наследство - 5 курс; *Реставрация на архитектурните паметници - 5курс; *Сгради в исторически контекст- 5курс; *Дипломни проекти

Образование

1996-2002г, УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ,специалност "Архитектура",АРХИТЕКТ, магистър; Специализация - награда на БНК НА ИКОМОС за дипломна работа- в периода 05-09.2003Г,HISTORIC CHARLESTON FOUDATION,Charleston,SC,USA "Preservation and historic buildings; Художествена академия "Жул Паскин" - София, специалност "Моден дизайн",бакалавър

Езици

Английски, Руски

Научни интереси

История на архитектурата; Нови методи на образование; Опазване на наследството - материално и нематериално; Съвременни намеси в паметници на архитектурата; Интерпретация в архитектурата в исторически контекст; Реставрация и консервация на НКЦ; Интерактивни музеи; Интерпретационни центрове; Експериментална архитектура и архитектурни инсталации.

Членство

САБ,КАБ, ИКОМОС, ДОКОМОМО

Участие в проектиране и строителство

Ръководител на Архитектурно ателие „АРХ ВИА 21” РЕАЛИЗАЦИИ-извадка: - Хотелски комплекс с магазини и подземен гараж, „Студ.град”-София - Медицински център „Йоан Павел II” към МО „Сестри Евхаристинки”, гр.София - Медицински център към „Асарел-Медет” АД, гр.Панагюрище - Реконструкция на производствени сгради на територията на БИОВЕТ АД , клон Разград - Складова база с офиси на СВМ „Интернешънъл” АД в Бизнес Парк-София - Складове за търговия с лекарствени продукти в Бизнес Парк-София - Част КИН към ОУП на КТЛ ”Искровете-Мальовица”, община Самоков, с р-л проект проф. В.Троева - Част КИН към Проект за изменение на ТУП/ ОУП на СТЦ ”Перелик”, община Смолян, с р-л проект проф. В.Троева - Специализирана схема за устройство на културно-исторически маршрут „ДУХОВЕН ПЪТ”, град Несебър, фаза ТП- в колектив - План за опазване и управление (ПОУ) на Старинен Несебър, в колектив с ръководител проф. дан арх.Тодор Кръстев, - Национална концепция за пространствено развитие на България, част КН, в колектив на НЦТР с ръководител проф.д-р арх.Веселина Троева -Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София, част КН, колектив с ръководител проф.д-р арх. Веселина Троева -Устройствена концепция за изграждане на модерна туристическа инфраструктура и утвърждаване на Археологическия резерват „Абритус” като основа за устойчиво развитие на туризма в община Разград -Устройствена концепция за устойчиво развитие на АР „АБРИТУС” във връзка с културния туризъм. -Консервационно-реставрационни работи и експониране на крепостни стени, християнски култов комплекс, археологически обекти на на територията на НАР „АБРИТУС”, ГР.РАЗГРАД.,фаза ТП, ръководител колектив; - Консервационно-реставрационни работи на Владетелска базилика и Дворцова църква в ИАР «Велики Преслав» и социализация на територията между тях - 2010г., ТП, ръководител колектив; - Консервация, реставрация и социализация на църквата „Св. Йоан Кръстител” в гр. Несебър, ; -Консервационно-реставрационни работи и експониране на РАННОВИЗАНТИЙСКА БАЗИЛИКА , м.Манастира, с.Гела, Община Смолян, фаза ТП, ръководител колектив; - Музей на миньора, гр.Панагюрище; - Посетителски информационен център, НАР „АБРИТУС”, гр.Разград; - Интерактивен музей „Абритус” преустройство на бивша пералня на завода за антибиотици, НАР „АБРИТУС”, ГР. РАЗГРАД,фаза ТП, ръководител колектив -Музеография и интериорно решение на Интерактивен и експозиционен музей „Абритус”, НАР „АБРИТУС”, ГР. РАЗГРАД,фаза ТП, ръководител колектив - Сграда за музей и експозиция на открито на „Асарел-медет” АД

Научни и академични длъжности

*ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” С ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД "АРХИТЕКТУРА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ЗАМЪК В ЕВРОПА – XI / XIV ВЕК" *ДОЦЕНТ, МОНОГРАФИЯ НА ТЕМА "НОВ ПОДХОД НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

история на архитектурата, образование, опазване на наследството, интерпретация и експерименти в архитектурата

Информация