Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Факултетен съвет / Решения и документи /

Протокол №1 на изборна комисия от Кореспондентско гласуване на Общо Събрание на Архитектурния факултет

04.06.2024

Протокол №1 на изборна комисия от Кореспондентско гласуване на Общо Събрание на Архитектурния факултет, състояло се на 04.06.2024 г. от 10:00 часа в зала 211

Днес, 04.06.2024 г. от 10:00 ч., с цел изпълнение на чл. 26(6) от ЗВО, чл. 13(8) от Правилника за дейността на УАСГ се проведе Кореспондентско гласуване Общо Събрание на Архитектурния факултет (наречено по-долу за краткост „ОС на АФ“).

След проведено тайно гласуване с комисия по избор в състав:
1. ас. арх. Велко Стратиев (кат. „Технология на архитектурата) - председател
2. гл. ас. д-р ланд. арх. Григор Перчиклийски (кат. „Градоустройство“)
3. ас. арх. Суса Димитрова (кат. „Индустриални сгради“)

Бяха утвърдени следните изборни резултати:

Избор на членове на ФС на АФ от хабилитирания академичен състав (2023-2027)

1. доц. д-р арх. Даниела Костадинова – ИЗБРАН (76 гласа)
2. доц. д-р арх. Екатерина Любенова-Драганова – ИЗБРАН (76 гласа)
3. доц. д-р арх. Илко Николчев – ИЗБРАН (76 гласа)

Избор на членове на ФС на АФ от квотата на студентите и докторантите (2023-2027)

1. Татяна Вълкова – ИЗБРАН (76 гласа)