Home / About the University / Centres / Национален център по сеизмично инженерство / Management /

Prof. Dr. Eng. Peter Pavlov

Faculty of Hydraulic Engineering, Technical Mechanics

Национален център по сеизмично инженерство - Мanager

Prof. Dr. Eng. Peter Pavlov
Office Room B1031
Phone 0888-751313
E-mail pdp_mech_fhe@uacg.bg
Website www.dlab-uacg-bg.eu
Marital Status maried

ConspectsStudy materials

Examination rules

Правила за заверка
Изисквания на катедра Техническа механика за заверка на лекции и упражнения и явяване на изпит

Information