Начало / За Университета / Центрове / Център за международна дейност и мобилност / Управление /

доц. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова

Архитектурен факултет - Зам.-декан по научна и международна дейност

Архитектурен факултет, Технология на архитектурата - Ръководител катедра

Център за международна дейност и мобилност - Ръководител

доц. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
Кабинет A 700 и 236-Р
Приемно време

кабинет 236-Р : понеделник 10.00-11.00 часа
                             четвъртък 13.00-14.00 часа

 

E-mail cdask_far@uacg.bg
Семейно положение омъжена, с три деца
Постъпил в УАСГ 2000

Лекционни курсове

архитектурни конструкции 3 курс
сградостроителство за ССС англ.

Образование

Докторантура 2015г УАСГ, по специалността Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

Висше образование 1994г - 2000г. ВИАС, София , Архитектурен факултет, катедра "Сградостроителство"

Средно образование 1989г - 1994г. 9-та френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”, гр. София

Езици

френски език, английски език

Професионални умения

1998 до сега - Студио Архистил ООД - управител
- Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, интериорен дизайн, градоустройствени проучвания

2004 до сега - “СИТИ КАВ” ООД
- Консултантска дейност, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор


1995 до 2006 - Аринтех Инвест ООД - архитект

Научни и академични длъжности

2015 - Образователна и научна степен “доктор”

2000 до 2006 - Редовeн докторант към катедра “сградостроителство” по спец. 02.17.05

2001 до 2009 - хоноруван преподавател към катедра "Сградостроителство"

Публикации

Списание Детайли, бр. 2/2003г „Тенденции във фасадното оформление на сградите за делова активност”

Списание Детайли, бр.4/2007г „Съвременни изисквания при проектирането на офисни сгради”

Публикации


Книги

Наредба 7 от 22 декември 2003 г
За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (мррб)

Наредба 4 от 1 юли 2009 г
За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (мррб)

Административни сгради
норми за проектиране

Наредба (Хотели/Мотели)
наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (миет)

Наредба 2 от 29 юни 004 г
За планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (мррб)


Учебни материалиКурсови задачи и задания