Начало / За Университета / Центрове / Университетска библиотека / Управление

Управление

Университетска библиотека
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1
София 1046, България

Факс (+359 2) 865 65 35
E-mail lib1@uacg.bg

Цветана Георгиева
Библиотекар

Ирина Димитрова
Библиотекар

Нели Кайкова
Библиотекар

Ивайло Дончев
Библиотекар

доц. д-р Тони Венелинов
Ръководител

Божан Ганев
Системен администратор