Начало / За Университета / Центрове / Център за качеството и акредитация / Управление

Управление

 Център за качеството и акредитация
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1
София 1046, България
Ректорат, к-т 238


проф. д.н. инж. Станислав Василев
Ръководител

гл.ас. д-р инж. Тамара Илиева-Цветкова
Технически сътрудник