Начало / За Университета / Центрове / Център по приложна лингвистика / Управление

Управление

Център по приложна лингвистика

ст.пр. Десислава Петкова
Директор на център

доц. д-р Катя Исса
Преподавател

ст.пр. д-р Добромира Хичева
Преподавател

ст.пр. Борислав Колев
Преподавател

ст.пр. Мария Памукчиева
Преподавател

ст.пр. Цветана Делибалтова-Толева
Преподавател

ст.пр. Мария Иванова
Преподавател

ст.пр. Анна Манова
Преподавател

ст.пр. Калина Байчева
Преподавател

ст.пр. Меглена Джакова
Преподавател

ст.пр. Даниела Петрова
Преподавател

ст.пр. Галина Градинарова
Преподавател

ст.пр. Мис Ахмедова
Преподавател

ст.пр. Димана Керемидчиева
Преподавател

ст.пр. Невена Мартинска
Преподавател

ст.пр. Соти Мицова
Преподавател

Маринела Несторова
Организатор