Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление

Управление

Център по физическо възпитание и спорт

ст.пр. Лъчезар Коцев
Директор на център

Елена Евтимова
Преподавател

Христинка Манолова
Преподавател

ст.пр. Асен Георгиев
Преподавател

ст.пр. Весела Стойчева
Преподавател

ст.пр. Маргарита Стоянова
Преподавател

ст.пр. Юлия Чубурова
Преподавател

д-р Нестор Юруков
Преподавател

проф. д-р Иван Иванов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р Коста Димитров
Преподавател (пенсиониран)

доц. Димитър Георгиев
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Георги Бързаков
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Върбан Стефанов Върбанов
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Анета Иванова
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Маргарита Бозова
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Людмил Михайлов
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Бистра Танева
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Илиян Генев
Преподавател (пенсиониран)