Начало / За Университета / Центрове / Център "Физическа култура и спорт" / Управление

Управление

Център "Физическа култура и спорт"

ст.пр. Лъчезар Коцев
Директор на център

Христинка Манолова
Преподавател

Любомир Стоименов
Преподавател

Ирена Колева
Преподавател

ст.пр. Асен Георгиев
Преподавател

ст.пр. Весела Стойчева
Преподавател

ст.пр. Маргарита Стоянова
Преподавател

ст.пр. Юлия Чубурова
Преподавател

ст.пр. Елена Евтимова
Преподавател

д-р Нестор Юруков
Преподавател

проф. д-р Иван Иванов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р Коста Димитров
Преподавател (пенсиониран)

доц. Димитър Георгиев
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Георги Бързаков
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Върбан Стефанов Върбанов
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Анета Иванова
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Маргарита Бозова
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Людмил Михайлов
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Бистра Танева
Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Илиян Генев
Преподавател (пенсиониран)