Начало / За Университета / Центрове / Библиотечно-информационен, научен и образователен център / Управление /

Божан Ганев

Библиотечно-информационен, научен и образователен център - Системен администратор

Божан Ганев
Кабинет БИНОЦ - Дигитализационен център
Телефон 9635245/716
E-mail bganev_lib@uacg.bg
Уебсайт http://uacg.bg
Място и дата на раждане София 1969
Постъпил в УАСГ 2017

Образование

Висше: Технически университет - София, Факултет по телекомуникации - маг. инженер по електроника и автоматика

 

Езици

 Английски, Руски

Професионални умения

  • Дигитализация на библиотечни единици
  • Инсталиране и админинистриране на MS Windows Server; MS Windows 7, 10
  • Работа с MS Office, софтуер за обработка на изображения и др.
  • Поддръжка на библиотечния софтуер "Автоматизирана библиотека"
  • Поддръжка и обновяване на сайта на Библиотеката
  • Поддръжка на компютърни мрежи
  • Умения за работа в екип
  • Умения за комуникация с потребители и фирми
  • Добри писмени умения
  • Инвентаризация и опазване на библиотечния фонд

Хоби

 Шахмат, туризъм