Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

Христинка Манолова

Център по физическо възпитание и спорт

Христинка Манолова
E-mail hmanolova_fld@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2022