Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

проф. д-р Иван Иванов

Център по физическо възпитание и спорт - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р Иван Иванов
Телефон 9635245/406
E-mail iivanov_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1963 - 2005