Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

доц. д-р Коста Димитров

Център по физическо възпитание и спорт - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р Коста Димитров
Кабинет Р181
Приемно време Понеделник 11-12
Телефон 9635245/406
E-mail kostadim5@hotmail.com
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1974

Образование

Висше – 1968г.-1972г. НСА “ В. Левски”, Факултет – Педагогически, Специалност- Учител по физическо възпитание, Втора специалност – треньор по тенис

Езици

английски,руски - добро ниво

Професионални умения

треньор по тенис, преподавател по физическо възпитание и спорт

Научни интереси

В областта на теорията и методиката на физическото възпитание и тениса

Научна дейност

Изследване теорията и методиката на физическото възпитание и спорта

Членство

зам. председател на Студентски тенис клуб "Академик"
член на USPTR
член на БФТ

Научни и академични длъжности

доцент -1995г.-до сега
доктор – 1991г. – до сега
ст. преподавател – 1977г.-1991г.
преподавател – 1974г.-1977г.

Публикации

1. Денчев, К., Изследвания върху ефективността на сервиса при състезатели по тенис от група "С", втора дивизия на Европейското отборно първенство през 1978г.ВФК, 1978/7
2. Денчев, К., Методика на видео компютърен анализ на играта по единично при високо разредни тенисисти. ВФК,1987/9
3. Денчев, К., Някои резултати от видео компютърен анализ на игра по единично при тенисисти. Научна сесия, ВИАС;1987
4. Денчев, К., Възрастова програма за самостоятелно практикуване на тенис(от научната тема по проблеми за"Комплексно изследване на човека и неговия мозък"), научен ръководител: ак. Благовест Сендов. Изд. ЦС на БСФС.1987
5. Денчев, К., Видео компютърен анализ на начален удар на състезателите от финалния мач по тенис - еднично " Wimbledon' 1984 ", ВФК, 1988/2
6. Денчев, К., Анализ на ударите по отскочила топка на състезателите по тенис - единично. ВФК, 1989/4
7. Денчев, К.и колектив, Влияние програм самостоятельньих занятии спортъм на физическую дееспособность занимаюшчихся,Международна научна конференция, София, 1989
8. Денчев, К., Анализ на ударите от въздуха на състезателите по тенис - единично. Приета за печат - сп. Форхенд, 1990
9. Денчев, К., Ръководство за обучение на студенти по тенис. С., Полиграф. база УАСГ,1994
10. Денчев, К.и колектив,Проучване на здравния риск при игра върху сухи шамотни кортове, Спорт и Наука кн.1/1996
11. Денчев, К., Капилярното покачване на водата в шамотния корт - необходим елемент за поддържане на неговата влажност, Спорт и Наука кн.8/1996
12. Денчев, К. За връзката между произведението на Дейвид Черни и политиката на МОМН по отношение на ФВС в университетите. Втора национална научна конференция," Качество на висшето образование в България - Проблеми и перспективи", Русе , 2009
13. Денчев, К. и колектив, Промени в нивото на кръвния лактат и честотата на пулса по време на маратонско бягане – 14ти Международен симпозиум за спорт и физическо образование на младежта, 17-19.09.2010г. Охрид, Македония
14. Денчев, К. и колектив, Лонгитудинална ефективност на програмите по физическо възпитание и спорт за студентите с едно и две занимания седмично – 14ти Международен симпозиум за спорт и физическо образование на младежта, 17-19.09.2010г. Охрид, Македония
15. Денчев, К. и колектив, Сравнителен анализ на техниката на сервиса в тениса- дадена за печат в сп. “Наука и спорт”, София – 11.2010г.

Хоби

Сърфинг, Рафтинг, Ветроходство, Ски, Поп музика