Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

ст.пр. Георги Бързаков

Център по физическо възпитание и спорт - Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Георги Бързаков
Кабинет 254
Телефон 9635245/406
E-mail gbarzakov_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1976