Начало / За Университета / Центрове / Център "Физическа култура и спорт" / Управление /

ст.пр. Георги Бързаков

Център "Физическа култура и спорт" - Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Георги Бързаков
Кабинет 254
Телефон 9635245/406
E-mail gbarzakov_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1976