Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

ст.пр. Върбан Върбанов

Център по физическо възпитание и спорт - Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Върбан Върбанов
Кабинет Р180
Телефон 9635245/401
E-mail vvarbanov_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1976 - 2004