Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

ст.пр. Анета Иванова

Център по физическо възпитание и спорт - Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Анета Иванова
Телефон 9635245/253
E-mail aivanova_fgs@uacg.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1984 - 2004