Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

ст.пр. Маргарита Бозова

Център по физическо възпитание и спорт - Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Маргарита Бозова
Телефон 9635245/403
E-mail mbozova_fgs@uacg.bg
Семейно положение женена
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1988 - 2006