Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

ст.пр. Людмил Михайлов

Център по физическо възпитание и спорт - Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Людмил Михайлов
Кабинет 254
Телефон 9635245/406
E-mail lmihaylov_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1980

Образование

висше

Професионални умения

волейбол