Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

ст.пр. Илиян Генев

Център по физическо възпитание и спорт - Преподавател (пенсиониран)

ст.пр. Илиян Генев
Кабинет 257
Приемно време ВТОРНИК 12-13H
Телефон 9635245/254
E-mail igenov_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1990

Образование

ВИСШЕ НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ СПЕЦ.-СКИ

Професионални умения

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ-ТЕНИС/ДЖУДО/БОЙНИ ИЗКУСТВА

Научна дейност

ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ ТРУДОВЕ-ВИФ