Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

ст.пр. д-р Камелия Атанасова

Център по физическо възпитание и спорт

ст.пр. д-р Камелия Атанасова
Кабинет 253
Приемно време

СРЯДА 12:00-14:00 часа

Телефон 9635245/403
E-mail kamelia_atanassova@yahoo.com
Постъпил в УАСГ 2006

Лекционни курсове

тенис на маса

Образование

ВИСШЕ
*придобита образователна и научна степен "Доктор" към катедра "Футбол и тенис"-НСА"Васил Левски"
**магистър, специалност “Училищен спорт и спорт в свободното време“-НСА "Васил Левски"
*бакалавър:
1.Треньор по тенис на маса
2.Спортен мениджмънт
 

Езици

1.Английски 

2.Гръцки 
3.Руски

***

Професионални умения

*треньор-тенис на маса;
**спортен мениджър;
***преподавател по физическо възпитание и спорт ;
 

Научни интереси

Научни интереси  в областта на университетския спорт,тениса на маса и физическото възпитание и спорт във Висшите училища.

Други длъжности и дейности

 

 


 

Публикации

1. ЗАЩИТАВА ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА:
“ДИНАМИКА И ЗАВИСИМОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС,ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАНИМАНИЯ СЪС СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ ”,2004 Г.
2. УЧАСТИЕ В КОНГЕРС “ СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ”, НОЕМВРИ ,2006 Г. С ТЕМА:
“ПРОУЧВАНЕ СЪС СТУДЕНТИТЕ ЗА РЕАЛНОСТТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ОБЕКТИВНОСТТА НА ОЦЕНКАТА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В УЧИЛИЩЕ”.
3. ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИК “СПОРТ,СТРЕС,АДАПТАЦИЯ”,2006Г.
“ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКАТА И ДВИГАТЕЛНА ГОДНОСТ ПРИ НОВОПОСТЪПИЛИ СТУДЕНТИ”.
4. УЧАСТИЕ В КОНГРЕС НА FISU, БЕЛГРАД , ЮНИ 2009 Г. С ТЕМИ:
-“МОТИВИ ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ЗАНИМАНИЯТА С ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И СПОРТ”;
-“КОНТРОЛ И НАТОВАРВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ЗАНИМАНИЯ С ТРЕНАЖОРНИ УСТРОЙСТВА ПРИ СТУДЕНТИ”.
5. ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ “СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ”, ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
-“ПРОУЧВАНЕ НА ЖЕЛАНИЕТО И УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ЗАНИМАНИЯ С ТЕНИС НА МАСА”.

6.УЧАСТИЕ В IV МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СПОРТЕН КОНГРЕС,ИСТАНБУЛ,МАЙ 2011 С ТЕМИ:

-"СЪСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА НА ТЕНИСА НА МАСА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ";

-"СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ ПРИ НОВОПОСТЪПИЛИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"

7.УЧАСТИЕ В XV СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ,ОХРИД,СЕПТЕМВРИ 2011 С ТЕМА:

-"ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО В НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПСИХО-ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ НА СТУДЕНТИ УЧАСТВАЩИ В ПРОФИЛИРАНИ ГРУПИ ПО ТЕНИС НА МАСА"