Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Управление /

ст.пр. Даниела Петрова

Център "Приложна лингвистика"

ст.пр. Даниела Петрова
Кабинет 460, 506
Приемно време

 Сряда 10ч. - 12ч.

 

E-mail danielablazheva@mail.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Специализиран английски език за студенти I и II курс - УАСГ

Образование

Магистърска степен
Специалност - "Приложна лингвистика и педагогика на обучението по чужди изици"
Професионална квалификация - "Преводач по английски и испански език"
Бакалавърска степен
Специалност - "Приложна лингвистика - Методика на обучението по английски и испански език"
Професионална квалификация - Бакалавър-учител

Езици

Английски език
 

Професионални умения

Преподаване на общ и специалициран английски език
Превод на научнотехническа литература

Научни интереси

Преподаване на общ и специализиран английски език
Превод на научнотехническа литература

Научни и академични длъжности

Старши преподавател