Начало / За Университета / Центрове / Център "Приложна лингвистика" / Управление /

ст.пр. Галина Градинарова

Център "Приложна лингвистика"

ст.пр. Галина Градинарова
Кабинет Р504
Приемно време

Четвъртък 12-13

E-mail galina_fld@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2010

Образование

Докторант в специалност Когнитивна наука (англоезична), Нов Български Университет
Магистратура Когнитивна наука (англоезична), Нов Български Университет
Бакалавър Английска филология, Софийският университет "Св. Климент Охридски"

Езици

английски - високо ниво
руски - високо ниво
немски - средно ниво

Публикации

Gradinarova, G., Kanchev, P., & Janyan, A. (accepted). Give me time to picture that: Effects of time and imageability on effector-specific motor activation in idiom processing. 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society.

Gradinarova, G., & Janyan, A. (2011). Motor simulation and verbal association in idiom-idiom verification: Effects of imageability. In L. Carlson, C. Hoelscher, & T.F. Shipley (Eds.), Proceedings of the 33rd Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp.3052-3057). Austin, TX: Cognitive Science Society.

Gradinarova, G., & Janyan, A. (2011). Effector-specific motor simulation in idiom processing. In B. Kokinov, A. Karmiloff-Smith, N.J. Nersessian (Eds.), European Perspectives on Cognitive Science. Sofia: New Bulgarian University Press.

Janyan, A., Popivanov, I.D., Hristova, M., & Gradinarova, G. (2008). Evidence of non-selective lexical access in a non-linguistic task: An ERP study. Ghent Workshop on Bilingualism, Ghent, Belgium.