Начало / За Университета / Центрове / Център по физическо възпитание и спорт / Управление /

доц. Димитър Георгиев

Център по физическо възпитание и спорт - Преподавател (пенсиониран)

доц. Димитър Георгиев
Телефон 9635245/
E-mail jeliazkov_fgs@uacg.bg